• Påskliljor ratas av sork, visar en studie vid Cornell University. Här har påskliljor planterats - lök vid lök - runt ett nyplanterat äppleträd. för att hindra sorken att äta trädets rötter.
    7924
    0

    Ett av de mest plågsamma skadedjuren är sorken och vattensorken som äter träd och buskars rötter. Tuffa Tider visar hur påskliljor kan stoppa dem. Med jordhögar som dyker upp i markerna för fruktodlingen ligger det nära till hands att misstänka vattensork eller mullvad. När de gräver sina gångar under markytan måste de göra sig av med överskottsjorden, vilken ...